GIỚI THIỆU

DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

CÁ NHÂN

LIÊN HỆ

KHÁM PHÁ NGAY

Tham gia hội thảo về thâm nhập thị trường với nhiều hướng tiếp cận khác nhau

VỚI DANH NGHĨA CÁ NHÂN

Được truyền cảm hứng bởi ý tưởng độc đáo
Trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ mới từ các dự án sáng tạo
Kết nối với các chuyên gia, doanh nhân khởi nghiệp và những người có cùng chí hướng

TÌM HIỂU THÊM

Được cố vấn chuyên sâu về hành trình khách hàng bởi các nhà lãnh đạo

VỚI TƯ CÁCH DỰ ÁN

Phát triển chiến lược thâm nhập thị trường
Thuyết trình ý tưởng trước công chúng
Tiếp cận với nhóm khách hàng tiềm năng
Kết nối với các dự án cùng tần số

TÌM HIỂU THÊM

THAM GIA NGAY

- hoặc -

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trường đại học tại Việt Nam với mô hình đào tạo và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. HIU chú trọng vào việc cung cấp chương trình học chất lượng và cơ hội giao lưu quốc tế cho sinh viên. 
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trường đại học tại Việt Nam với mô hình đào tạo và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. HIU chú trọng vào việc cung cấp chương trình học chất lượng và cơ hội giao lưu quốc tế cho sinh viên. 
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trường đại học tại Việt Nam với mô hình đào tạo và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. HIU chú trọng vào việc cung cấp chương trình học chất lượng và cơ hội giao lưu quốc tế cho sinh viên.